2021.01.18
|
Allmän

Åtgärder efter pandemilagen

Riksdagen har beslutat om en särskild tidsbegränsad pandemilag som ger regeringen rätt att vidta olika bindande åtgärder för att begränsa smittspridningen i samhället. Den nya regleringen gör det också möjligt att besluta om smittskyddsåtgärder i som tidigare inte omfattats av tvingande regler, det kan t.ex. handla om butiker, frisersalonger, kollektivtrafik, gym och uthyrning av lokaler även för privata sammankomster. Företag ska kunna föreläggas att följa reglerna och följs inte föreläggandena kan vite utdömas.

Artikeln uppdateras kontinuerligt, senast uppdaterad 2021-01-21.

Begränsningar i möjlighet att driva verksamhet

Med stöd av pandemilagen har regeringen beslutat om att antalet besökare ska begränsas i butiker,
handelsplatser, gym och sportanläggningar m.m. Enligt föreskrifterna ska maxantalet besökare som får vistas i en lokal inomhus beräknas. Varje kund eller besökare ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter. Beräkningsregeln innebär att man dividerar den tillgängliga ytan med 10 för att på så sätt få fram maxantalet besökare/kunder som får vistas i lokalen samtidigt. I tillgänglig yta ingår inte t.ex. hyllor, lager och personalutrymmen. Är den tillgängliga ytan mindre än 10 kvadratmeter tillåts en besökare åt gången. Regeln innebär inte att besökare måste hålla ett visst avstånd med varandra, istället gäller rekommendationen att hålla avstånd.

Gemensamhetslokaler, festlokaler och andra lokaler får inte hyras ut till fler än åtta personer även vid privata sammankomster. Det är fastighetsägaren / uthyraren som är ansvarig för att reglerna följs. Det spelar ingen roll om någon ersättning utgår vid uthyrningen eller inte, även gratis utlåning omfattas således av reglerna. Några särskilda ekonomiska stödpaket finns inte för företag som tvingas begränsa sin verksamhet. Istället gäller de generella stödmöjligheterna som redovisas i denna information. Regeringen föreslår dock att möjligheten till hyresstöd återinförs för januari till mars 2021.

Nedstängning av verksamhet

I särskilt allvarliga fall kan regeringen eller efter bemyndiganden myndigheter besluta om hel nedstängning av verksamheter. Nedstängning kan ske lokalt, regionalt eller över hela Sverige.

Vid hel nedsättning kan företag få ersättning. Enligt regeringens förslag ska ersättning kunna fås för upp till 100 % av de fasta kostnaderna, dock inte för personalkostnader eftersom de ingår i möjligheten till korttidsanställning. Något detaljerat förslag finns ännu inte men det är sannolikt att reglerna kommer att utformas på ungefär samma sätt som omställningsstödet som beskrivits nedan.

Andra intressanta artiklar

Generella regler för alla företag under coronapandemin
Företag i ekonomisk kris till följd av coronapandemin
Stöd som inte längre går att söka