Dina Guider

Här hittar du innehållsrika guider där vi bjuder på värdefulla tips på olika områden.

Vi lägger till guider allt eftersom vi ser en efterfrågan på dem.

Kundreskontra

Bokföring

Gör din bokföring till ett enkelt, överskådligt och kraftfullt verktyg för att styra ditt resultat – här ger vi dig bra tips för att förenkla din administration och öka lönsamheten.

Kundreskontra
Leverantörsreskontra

Revisor

När en företagare talar om sin revisor, eller söker en revisor, brukar det vara fråga om en av två saker.

  • Ekonomisk rådgivare, eller
  • Tillsatt granskare

Vi skriver ”eller”, eftersom samma person inte kan vara både och. Här ska vi reda ut begreppen och hjälpa dig fram till vad du behöver.

Lagerbolag

Att köpa ett lagerbolag är den snabbaste vägen för dig från idé till att äga ett bolag färdigt för användning.

I denna guide berättar vi vad du behöver tänka på, vilka fallgropar du ska undvika och hur du gör för att det ska bli rätt från början.

Snabbavveckling

Om du har ett aktiebolag utan verksamhet så finns det inget snabbt sätt att avregistrera bolaget. Däremot kan du sälja ditt bolag och få betalt direkt. Det är ett effektivt sätt att komma ifrån administrationen med bolaget efter att du t ex har avslutat verksamheten eller sålt den.

Testamente

Lagstiftningen reglerar vad som ska hända med dina tillgångar och skulder när du dör, men det är inte alls säkert att resultatet blir som du vill. Därför har du möjlighet att reglera en hel del via testamente – inom lagens ramar. Du bör absolut använda den möjligheten för att styra skyddet för dina efterlevande till det bästa möjliga.

Revisionsplikt

Revisionsplikt

Revisionsplikt är en legal skyldighet för vissa företag att ha sina finansiella rapporter och transaktioner granskade och verifierade av en oberoende revisor. Läs mer om det viktigaste här!