2023.04.23
|
Redovisning

Nya momslagen kommer 1 juli 2023

Den nya momslagen har nu kommit ända fram. Från Rosenbad, över Riksbron, till Riksdagen (Bild Panoramio, Wikimedia Commons, har beskurits)

Äntligen har den kommit, nya momslagen (även förkortad NML)! Den nya lagen innehåller inte så många regelnyheter, men de stora nyheterna är att NML är omstrukturerad, bättre anpassad till EU-direktivet för moms och moderniserad. En av målsättningarna är att NML ska vara mera lättläst än den nuvarande momslagen (ML).

Den 20 april 2023 fattade riksdagen beslutet att anta regeringens förslag till NML, ett stort lagstiftningsärende på 999 sidor.

Regeringens förslag (propositionen) antogs i sin helhet, sånär som på ”en ändring av lagteknisk karaktär” från utskottet.

Beslutet blev slutet på en nästan sju år lång resa, som började med de första utredningsdirektiven den 22 juni 2016 (dir. 2016:58).

 

Många lagar berörs av den nya momslagen

Många lagar hänvisar till olika regler i ML. När alla momsregler nu flyttas över till den nya lagen NML så blir det också följdändringar i 14 andra lagar, bland annat inkomstskattelagen.

Inte bara lagstiftningen påverkas av ett så här stort lagstiftningsärende. Alla texter som innehåller referenser till ML behöver uppdateras. Böcker, artiklar och kursdokumentationer. Vägledningar och ställningstaganden från Skatteverket (SKV) med mycket mera.

 

Din fakturering kan påverkas men tabeller hjälper dig

För vissa typer av försäljningar kräver momslagen att fakturan innehåller en särskild uppgift som förklarar varför fakturan inte innehåller moms, eller att det gäller särskilda regler. SKV har publicerat ett ställningstagande med förslag till texter i dessa situationer.

Detta ställningstagande är bara ett av många exempel på texter som behöver uppdateras för att stämma med NML från 1 juli 2023. Men till dess har du stöd av översättningstabellen i bilaga 5 i propositionen. I slutet av propositionen finns nämligen tre jämförelsetabeller till vår hjälp.

  • Bilaga 4 (s. 736): NML/ML
  • Bilaga 5 (s. 758): ML/NML
  • Bilaga 6 (s. 778): NML/EUs momsdirektiv

Du har en länk till propositionen i början av artikeln. Ett tips är att du följer länken och laddar ner propositionen som en PDF-fil till din dator, så blir det lätt att hitta.

 

Nästan inga regeländringar

Ambitionen har varit att göra en total översyn av sättet lagtexten är skriven på, men utan att ändra innebörden. Därför kan vi räkna med att vägledande domar kommer att stå sig.

På ett område har vi dock fått tydligare regler som kan innebära förändringar. Det gäller situationen när ideella föreningar säljer tjänster internt. När ska det vara moms på tjänsterna och inte? Riksdagen har tidigare pekat på oklarheter i regelverket på detta område genom ett tillkännagivande till regeringen. Med NML anser riksdagen att regeringen har tillgodosett tillkännagivandet och riksdagen välkomnade de förtydligade reglerna.

 

Beteckningarna för gamla och nya momslagen

Den nuvarande momslagen förkortas ML. För att hålla isär dagens momslag från den framtida momslagen som börjar gälla 1 juli 2023 lanseras NML som förkortning för den nya momslagen, både av utredningen och i propositionen (s. 200).

ML heter officiellt Mervärdesskattelagen (1994:200). NML har inte fått något författningsnummer (SFS) ännu, men det kommer.