Metric Accounting

Om oss

Vi startade för drygt 20 år sedan i Sollentuna och har idag kontor i Stockholm City, Sollentuna och Visby. Tillsammans är vi 30 konsulter som jobbar för att skapa värde för våra uppdragsgivare genom effektiv redovisning, god rådgivning, stort engagemang, personligt bemötande och alltid med företaget och företagaren i fokus.

Våra kunder

Vi hjälper idag ca 300 små som stora företag i många olika branscher och har erfarenhet av att tillgodose deras önskemål under bolagets olika utvecklingsfaser.

Vår ambition

Vår Ambition är att Tillsammans med företagaren skapa värde och utveckla företaget.

Vår vision

Vår Vision är att Skapa tid och trygg ekonomi för alla ägarledda företag.

Vi skapar värde Tillsammans för Ditt Företag.

Våra tjänster

Redovisning
Revision
Affärsredovisning
Lön och HR
Internationellt
Besöksnäring

Senaste nyheterna

2023.10.18

Uppdateringar av skattefrågorna i budgeten 2024

I budgeten för 2024 har skattefrågorna genomgått betydande förändringar. Nya förslag och remisser presenterade av regeringen innebär viktiga förändringar i skattepolitiken. Här är de senaste uppdateringarna.

Läs mer
2023.09.21

Skattefrågorna i budgetpropositionen för 2024

Budgetpropositionen för 2024 har kastat ljus på betydande skatteförändringar. Med 23 olika skatteförslag är det klart att året kommer att innebära flera förändringar i skattepolitiken.

Läs mer
2023.09.15

Sänkt och höjd skatt på arbete 2024

Nyheter i inkomstbeskattningen presenterades den 4 september 2023 av statsminister Ulf Kristersson och finansminister Elisabeth Svantesson, vilket väckte intresse och förändringar inför kommande budget.

Läs mer
2023.07.14

Basbelopp för 2024 – Förklaringar och exempel

Basbelopp för 2024: Hur påverkar de dig? Basbelopp för 2024 fastställs med hänsyn till inflationen och påverkar flera inkomst- och förmånströsklar. Här är vad du behöver veta.

Läs mer