Lön och HR

Medarbetaren är företagets viktigaste resurs, vi hjälper er så att lönehanteringen blir helt rätt, lagenligt och i tid, men det är bara början för oss. Vår styrka ligger i vår starka kompetens i att både förbättra processen men också att vara en partner i alla frågor som rör ersättning och avtal för er personal. Allt för att du ska kunna fokusera på att driva din verksamhet.

Outsourcing lön – hela lönehanteringen

Den korta förklaringen är att du lämnar över underlag och vi sköter resten. Den längre förklaringen är alla de fördelar du får genom att vi gör det vi är bäst på.

För företaget innebär det en kostnads- och tidseffektiv hantering av hela löneprocessen. Inga kostnader eller tid går åt till programuppdateringar eller backuper. Ni får en personlig lönespecialist med hög kompetens och lång erfarenhet samt garanterad leverans i tid.

Dessutom håller vi koll på nya lagar och regler så era löner alltid blir helt rätt.

Eget Lönekontor

Rätt lön i rätt tid är bara en del av Lönekontorets arbete. Efter den 25e fortsätter vårt arbete med rapportering till Collectum, SCB, fackförbund och sammanställning av personalrelaterade data för att ta fram värdeskapande rapporter och statistik relevanta för just din verksamhet.

Vi hjälper er att navigera bland snåriga lönerelaterade avtal, anställningsformer, rekrytering och uppsägning. Behöver du så ka vi erbjuda rådgivning och stöd i frågor rörande pension och andra ersättningar.

Utöver det kan vi ta fram ekonomiska kalkyler som hjälper dig i företagets hälsoarbete.
Tillsammans blir vi en professionell arbetsgivare.

Intresserad?

Skicka in ditt namn och telefonnummer så hör vi av oss och berättar mer om hur Metric Accounting kan hjälpa ditt företag.

HR-chef, Stefan Rylander

Beans in Cup AB

”Vi har arbetat med AndCounting/Metric sedan våren 2019. Jag har kunnat lämna hela den regelbundna löneprocessen med tillhörande rapportering etc. helt i händerna på Denira som är vår lönekonsult. Vi kör ett kortare avstämningsmöte inför varje månads process och innan Denira stänger månadens körning spenderar vi max en halv dag med att säkerställa att samtliga löner är korrekt processade. Samarbetet är mycket smidigt och jag uppskattar stort den flexibilitet som vår lösning och Deniras engagemang ger.
Vi har under denna tid även implementerat ett nytt HR-system för säkrare tidrapportering och välutvecklad reseräknings- och utläggshantering. I detta arbete är Denira direkt kontaktperson med systemleverantören vid oväntade avvikelser och felsökning. Detsamma gäller för vårt lönesystem.”

Vanliga frågor

Hur lång tid tar det att bli kund hos er?

Om du inte redan idag har av en hjälp en annan byrå så tar det ca en vecka 5 minuter att bli kund hos, vi är bara ett samtal eller mail bort det att ni kan komma igång med er redovisning hos Metric. Om du idag är anknuten till en annan byrå är det er överenskommelse som styr när du kan byta till oss. Vi hjälper till i den övergången och tar kontakt med er befintliga byrå och samlar in all nödvändig information för att gör det så enkelt som möjligt för dig.

Jag behöver starta ett AB, hjälper ni till med det?

För många är det krångligt att starta ett AB, ofta väljer man man därför ett lagerbolag. Det man inte vet om är att det är lika många steg att fullfölja oavsett om man startar bolaget helt själv eller köper ett lagerbolag. Låt oss hjälpa dig med registrering hos Bolagsverket tills dess att du ställer ut din första kundfaktura. Det blir både billigare och effektivare. Det är många steg på vägen, men vi stöttar dig under hela processen och ser till att det blir rätt från början.

Jag behöver bara hjälp med redovisning, går det?

Behöver du bara hjälp med redovisning och ingenting annat så stöttar vi dig med det också, vi hjälper flera kunder med att bara utvalda delar av ekonomiarbetet, vi skräddarsyr våra tjänster efter ditt behov.

Jag har precis startat ett företag, hjälper ni mig hela vägen?

Om du precis startat ett företag har du säkert många frågor, vi kan hjälpa dig med registrering hos Skatteverket, formalia på din kundfaktura, bolla frågor, komma igång med redovisning, och beräkna lön. Precis alla de tjänster som du behöver kan erbjuda, du väljer själv hur du vill använda oss.

Mer tjänster från Metric Accounting

Redovisning

Redovisning är allt ifrån bokföring, skatte- och momsfrågor, kund- och leverantörsreskontra, ekonomisk rapportering etc. Vi hjälper ditt företag utifrån företagets behov och förutsättningar. Du väljer själv hur du vill använda oss.

Effektivt, flexibelt och enkelt
Digitalt om du vill
Ditt företag - Ditt val
Läs mer om Redovisning

Revision

De flesta ser revisionen som ett nödvändigt ont, men företagets årsredovisning är oftast den första finansiella informationen som externa intressenter tar del, den offentliga revisionsberättelsen är därför ett viktigt kvitto för bolagets ekonomiska hälsa.

Validerat beslutsunderlag för banker och investerare
Kvitto på att företaget sköter sin verksamhet
Trovärdighet för läsaren - Trygghet för företaget
Läs mer om Revision

Affärsrådgivning

För många företag är vi så mycket mer än ”bara siffror”. I vårt arbete lägger vi stor vikt vid att analysera företaget. Vi gör det genom att se till helheten, d.v.s. produkter, människor, lönsamhet, kvalitet i ekonomisk information och rapportering. På så sätt kan vi guida dig till en bättre affär.

Stöd i beslut
Nulägesanslys och framtidsmål
Din partner i företaget
Läs mer om Affärsrådgivning

Internationellt

Företagets marknad och omvärld är idag gränsöverskridande. Vi hjälper dig att etablera dig utanför Sveriges gränser, antingen genom vår systerbyrå Balanco som har närvaro i flera länder eller genom en av våra många samarbetspartners.

Samma engagemang utanför Sveriges gränser
Etablering i Sverige? Vi hjälper dig hela vägen
Din partner oavsett världsdel
Läs mer om Internationellt